احیاء جنبش صدریه

اگر مهمترین چالش دنیای اسلام، گسترش بنیادگرایی و محافظه کاری (که هست) یک روی سکه باشد، روی دیگرش پروژه اسلام هراسی است که از سوی مخالفان و بدخواهان به شدت دنبال می شود.
در این چنین وضعیتی نگاه به تجربه های موفق گذشته بسیار راه گشاست و چه تجربه ای بهتر از جنبش امام موسی صدر در لبنان.
امام موسی صدر در شرایطی وارد لبنان شد که تنازعات سیاسی – اجتماعی با توان حداکثری مرزهای قومی (طایفی) و مذهبی را طی می کرد و به جنگ داخلی شدت می بخشید.
امام صدر با شناخت عوامل موثر در این بحران ها از سویی و ارایه راهکارهای واقع بینانه توانست، جریان را به نفع شیعیان تغییر دهد. اما رویکردهای امام صدر چه بود که با استقبال مواجه شد و نتایج ارزنده ای به بار آورد که مجلس اعلای شیعیان و ارتقا اجتماعی آنان، جنبش حزب الله و امل یکی از آنهاست:  بازخوانی ابعاد اجتماعی اسلام، بازشناسی نقش اسلام و خانواده در جامعه پیشرفته،  ذوق و ابتکار در دعوت، تبیین اسلام و فرهنگ قرن بیستم، فرق، دریچه های تمدن، شأن امّت و سرنوشت آن، اصالت میهن ‏دوستى، ضرورت تجدید نظر در شیوه ‏هاى تبلیغ، مقاومت فلسطین از دیدگاه دین و …

نسل‌ کنونی به‌ کسانی تبدیل‌ شده‌ که‌ آلکسی کارل‌ آنان‌ را عناصر غریب‌ می نامد. این‌ نسل‌، روابط‌ ریشه‌داری با جامعه‌ ندارد، چرا که‌ افراد آن‌ پیوندِ والدینی ندارند. روابطشان‌، چه‌ شخصی چه‌ اجتماعی، سطحی است‌. این‌ نسل‌ بیریشه‌، بیآنکه‌ مسئولیتی بپذیرد، ذوب‌ می شود و می میرد. کامل
ما باید به‌ اصالت‌ و خویشتن‌ خویش‌ بازگردیم‌ و بهترین‌ راه‌ برای‌ بازگشت‌ و به‌ دست‌ آوردن‌ اعتماد به‌ نفس‌ این‌ است‌ که‌ به‌ تاریخ‌ مراجعه‌ کنیم‌. البته‌ این‌ مراجعه‌ نه‌ برای‌ این‌ باشد که‌ تنها به‌ گذشته‌ پرافتخار و باشکوه‌ خود تکیه‌ کنیم‌، بلکه‌ باید یأس‌ و نومیدی‌ را ریشه‌کن‌ کنیم‌ و به‌ آینده‌ امیدوار شویم‌. کامل
واقعیت دین در زمان ما در عرصه ایمان، مبتنى بر تعبیر تصور است نه تصدیق. ایمان در بهترین حالت به نادیده گرفتن رنجها و سختیها مبدل شده است نه تحرک بخشیدن و برانگیختن براى فائق آمدن بر آنها. غالباً ایمان نقش حایل و مانع بین افراد بشر را دارد. کامل
استمرار تعامل میان انسان و قرآن، با فهم و درک روزآمد، به موازات تعامل میان انسان و هستى در جریانِ تحول، میسر مى ‏گردد… عبادت خدا اخلاص در بندگی او و رهایی از غیر اوست…  کامل

هرچند به تازگی اخباری از زنده بودن امام موسی صدر منتشر شده و امید را نزد طرفداران معظم له زیاد کرده است، اما به نظر می رسد در کنار پیگری جدی پرونده آزادی ایشان از زندان های حکومت منفور لیبی، باید حرکت اجتماعی – دینیشان را زنده کرد.
باید فعالیت ها را از سطح بازخوانی و ستایش شخصیت ایشان  که خیلی از طرفداران کنونی پیگیر آن هستند تغییر داد و حرکتی را آغاز کرد که پایه اش مبتنی بر شناخت واقع بینانه است و بسترش حرکت های اجتماعی و هدفش، اهداف آن بزرگوار. باید با الهام از اندیشه های امام موسی صدر و شناخت ابزارهای جدید، با پروژه اسلام هراسی و بنیاد گرایی مقابله کرد. و البته شرط لازم این حرکت، مردمی بودن است.
اگر امروز پیگری های مردمی درباره سرنوشت امام موسی صدر، کمتر به نتیجه می رسد، باید با زنده کردن راه و روش و جنبش ایشان، جبهه دیگری گشود.

الله قادر علی رجعته

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.