آقای وزیر اطلاعات! من هم براندازم! ما هم براندازیم

سعید الله بداشتی، دبیر ستاد یاران میرحسین، هاتف
۱۵ روز گذشت سعید الله بداشتی، دبیر ستاد یاران میرحسین، هاتف را آزاد کنید

سلطان جنگل که اجرای وظایف حکومتی برایش بی اهمیت شده بود، روباهی را قائم مقام کرد و به بیشه ای دیگر رفت تا ایام استراحت سپری کند. روباه که شهوت بسیار داشت، خرگوش بلند گوش و زیبا رویی  را نشان کرد و گفت: چرا گوش هایت بلند است؟ خرگوش که پاسخی نداشت، مجبور شد به خواسته بی شرمانه ی روباه تن دهد.

فردا  و فرداها تکرار شد و خرگوش بیچاره که  نفسی دیگر برایش نمانده بود پیش شورای جنگل شکایت برد. آن ها هم به روباه گفتند: سلطانا! گوش خرگوش، خدادادی بلند است. فردای آن روز، روباره آمد و زوزه ای کشید و دوباره جلوی خرگوش ظاهر شد و دستور داد برایش سیگار بیاورد.

خرگوش هم برایش سیگاری آورد. روباه گفت: چه کسی گفته است این سیگار را بیاوری، پس به تمشیت کار، دوباره به خرگوش خودی نشان داد. فردای آن روز باز دستور داد و خرگوش آن سیگار  نوع دیگر آورد و باز روباره، آن کرد که گفته شد.

روزی که خرگوش طاقت از کف بریده بود، به فرموده هر چند نوع سیگار آورد و به سلطان داد، روباه گفت: عجب! سیگار را فراموش کن، چرا گوش هایت بلند است!

داستان واکنش های بعد از انتخابات دهم، بی ارتباط با این مثل تاریخی نیست. روزی گفتند که اعتراض وارد نیست و واکنش های خشونت آمیزی به مردم نشان دادند. بعد گفتند: آن ۱۹۰ حوزه که ۱۴۰ درصد واجدان شرایط رای داده اند! و مجموعش حدود ۳ میلیون رای می شود، تاثیری در سرنوشت انتخابات نمی گذارد و باز واکنش خشونت آمیزی نشان دادند. باز که اعتراضات را دیدند گفتند که ۱۰ درصد آرا را می شماریم و هیات ویژه البته از اقربای شورای نگهبان تشکیل می دهیم. زنهار که دیدند جامعه اعتمادش به حکام را از دست داده است و در همه ی شئون آن تشکیک می کند. فریاد بر آوردند و سخن گزاف گفتند که انتخابات مسئله نیست و  معترضین به دنبال براندازی اند و مخملین اند و رنگی اند و فلان.

در این مدت فقط تحلیل های علی لاریجانی در خور توجه بود که در فضایی برخواسته از واقع گرایی گفت: به جهت ساختار و نیروهای سیاسی و اعتقادات تاریخی و دینی مردم انقلاب مخملی، هرگز عملی نمی شود. با این حال صحبت های خنده آور، وزیر اطلاعات دولت نهم که در گفت و گوی خبری شبکه دو تلویزیون دولتی ایران بیان شد و فراموشی ۳ باره ی وی در پاسخ به سئوال مجری نشان داد که موضوع، توجیه سناریو سازی انقلاب های به اصطلاح مخملین است نه چیز دیگر.

بازداشت شدگان: سعید الله بداشتی، فعال سیاسی و دانشجویی و دبیر ستاد یاران میرحسین، هاتف از ۲۵ خرداد ماه در بازداشت به سر می رود. در حالی که بیش از ۱۵ روز از بازداشت وی می گذرد تنها یک تماس ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه با خانواده داشته و اجازه ملاقات هیچ وکیلی نیز با وی و سایر بازداشت شدگان داده نشده است و اطلاعی هم از اتهام وی در دست نیست. همچنین از سرنوشت مهدی درویش دیگر عضو شورای مرکزی هاتف و ستاد مرکزی مهندس موسوی نیز اطلاعی در دست نیست.

دسته‌هادسته‌بندی نشده