دیوار نوشته: احمدی نژاد باید از صفحه روزگار محو شود امام خمینی

اوایل تیرماه بود که به اتفاق جمعی ازعلما و فضلا ! برای حضور در مراسم سالگرد پدربزرگ امین بزرگی عازم چالوس شدیم. در فرصتی که مهیا شد کمی در شهر پیاده روی کردم که دیوار این دیوار نوشته را دیدم.

دیوار نوشته ای در شهر چالوس

توضیح ضروری:  بدیهی است هرگونه مسئولیت بر عهده دیوار نویس است

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.