مبعث خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی (ع) مبارک

همزمانی تولد همسر گرامی و مادر نورا با مبعث خاتم الانبیاء جای بسی سعادت بیشتر است. مریم بانو تولدت مبارک

دسته‌هادسته‌بندی نشده