احمدی نژاد: خودم نایب السلطنه و جامع الوزرا هستم، احتیاج به وزیر ندارم

نایب السطان و جوامع الوزار محمود احمدی نژاد

نایب السطان و جوامع الوزار محمود احمدی نژاد

در پی عزل صفارهرندی، محسنی اژه ای، سعیدی کیا لنکرانی و جهرمی احمدی نژاد اعلام کرد: در راستای اجرای منویات ملوکانه از این پس احتیاج به وزیر ندارم و تمام مسئولیت های وزرا را خود به اتفاق الهام انجام می دهم.

این عزل ها نشان داد همان طور که محمدرضا پهلوی را امثال علم و ایادی اداره می کردند، احمدی نژاد را رحیم مشایی اداره می کند و به عبارت ساده تر وی، راسپوتین! دولت های نورچشمی نهم و دهم است.

همچنین در جایی که رهبری به صراحت اعلام کردند از مشایی استفاده نشود، احمدی نژاد به وی پستی داد که بیش از معاون اول بر مسائل کشور احاطه دارد.

انتصاب جنجالی مشایی به سمت رییس دفتر رییس جمهور در حالی صورت گرفت که  با دهن کجی آشکار به فرامین رهبری،  تمامی وزرایی  هم که منتقد این اقدام احمدی نژاد بودند حذف شدند.

چه زود پیش بینی های هاشمی رفسنجانی در نامه ی تاریخی اش به رهبری به واقعیت پیوست: تهمت ها غیر مستقیم به شما اشاره دارد.

در میان سیاسون گفته می شود که بعد از نوشتن این نامه و دیدار هاشمی و رهبری، هاشمی گفته است: هرچه تلاش کردم رهبری را راضی کنم که شکست احمدی نژاد شکست شما نیست، موفق نشدم و چه پاسخ خوبی هاشمی از رهبری شنید: البته مواضع من به آقای احمدی نژاد نزدیک تر است.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.