رمضان مبارک

 

ای فرزند آدم! هشیار باش که شاید این ماه شعبان آخرین شعبان عمر تو باشد، شاید این رمضان آخرین رمضان عمر تو باشد. چه کسی می‏داند چه پیش خواهد آمد؟ زندگی ما به گونه‏ای است که نسبت به هیچ یک از عوامل متزلزل کننده و بر هم زننده زندگی اختیار و کنترلی نداریم و هر لحظه ممکن است در معرض مرگ قرار بگیریم… امام موسی صدر .. متن کامل در انتظار رمضان

 

ماه رمضان های ایپنا هم داستانی داشت. ابتدای اکباتان یک کبابی بود. ماه رمضان که می شد پارچه نوشته می زد: حلیم بوقلمون با گوشت تازه بره! جای شما خالی حلیمش بد هم نبود.

دسته‌هادسته‌بندی نشده