فتح الفتوح صندلی خالی

محمود احمدی نژاد در حال سخنرانی در سازمان ملل متحد

پنجمین سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک و تلخترین سفر خارجی وی، نشان داد که چالش مشروعیت داخلی بسیار عمیق تر و جدی تر از آن است که با مزاح ها و مصاحبه های همیشگی به توان از آن گذشت.  در حالی که سخنرانی محمود احمدی نژاد مانند ۴ خطابه ی پیشینش در سازمان ملل جز کلیات همیشگی و انتقاد از رژیم غاصب اسراییل نکته ای نداشت اما با واکنشی تند، اندک اعضای حاضر هم جلسه را ترک کردند تا این سخنرانی هم به عنوان نصاب جدیدی برای جمهوری اسلامی ثبت شود. از سوی دیگر واکنش گسترده  و اعتراض آمیز ایرانیان خارج از کشور نشان داد که بعد از سال ها، انگیزه ای جدی برای ساخت هویت ایرانیان مهاجر به وجود آمده که در امتداد اعتراضات مدنی داخلی است.

فتح الفتوح صندلی خالی ۲۰۰۹ اگر تنها دستاوردش برای احمدی نژاد این باشد که بفهمد افکار عمومی چیزی نیست که صداوسیمای ایران و معدود کانال ها ارتباطی اش می سازد و چالش مشروعیت اش چقدر جدی است، باید صدقه ای کلان بدهد.

راستی دوباره احمدی نژاد می تواند ادعا کند که با سایر روسای جمهور جهان در خیابان راه برود و تا محبوبیت شان عیان شود؟

پی ام: هی نگویید موقع سخنرانی محمود همه رفتن بیرون.مقامات ذیل حضور داشتند: جیمزصندل از انگلیس، نیکولای صندلوزی از فرانسه،جاسم صندال از لبنان،آنتونیو صندلینو از ایتالیا، و هزاران صندلی دیگر.

دسته‌هادسته‌بندی نشده