برای نخستین بار افشا شد: حسین رضازاده از شدت دوپینگ به دیابت مبتلاست

پی دی اف کامل شماره هفتم هفته نامه ورزشی همشهری، تماشاگر، که افشاگری های گسترده و مهم سعید علی حسینی قهرمان وزنه برداری ایران علیه حسن رضازاده، حامی انتخاباتی محمود احمدی نژاد و املاک رابینسون دبی و سرپرست فعلی فدراسیون وزنه برداری، را منتشر کرده است، دانلود کنید.

دسته‌هادسته‌بندی نشده