گزارش تصویری از پسرنوح؛ سید حسن خمینی

پسر نوح در کنار پدر پسر نوح

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%88_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1.JPG
پسر نوح در کنار مالک اشتر
http://www.niksalehi.com/goonagoon/khabar/45034_779.jpg

پسر نوح در کنار نواده روح الله
http://www.jamaran.ir/UserFiles/Image/Hassan%20Khomeini/Hassan%20Nasrollah.jpg

باز هم پسر نوح در کنار مالک اشتر و البته پسر دیگر نوح
http://64.130.220.65/Multimedia/pics/1387/6/Photo/141.jpg

ایشون هم که معرف حضور هستند جناب طلحه و زبیر
البته ایشون در عین حالی که یه نفر هستند دو نفر هم هستند!
http://www.aiar.ir/products_pictures/aiar.ir%20%202.jpg

و اینم پسر نوح در کنار طلحه و زبیر
http://up.iranblog.com/37262/1268505590.jpg

پسر نوح و پسر طلحه و زبیر
http://jamaran.ir/fa/Files/GalleryImage/2009/2_15.jpg

از چپ به راست: پسر نوح؛ مالک اشتر؛ خواص با بصیرت؛ طلحه و زبیر!؛ خواص بی بصیرت
http://media.farsnews.com/Media/8803/ImageReports/8803140317/14_8803140317_L600.jpg

پسر نوح با بدان بنشست

http://gdb.rferl.org/EB3DF312-834E-4CA9-940D-A35A474B1CF1_mw800_s.jpg

پسر نوح با بدان ایستاد
http://jamaran.ir/fa/Files/GalleryImage/2009/90_08.jpg

پسر نوح با بدان خندید

http://www.esteghamat.ir/pic/4c9f1212c5.jpg

پسر نوح با بدان گریه کرد
http://i12.tinypic.com/4gretcg.jpg

پسر نوح با بدان نماز خواند
http://www.esteghamat.ir/pic/1049-05-9411-0004.jpg

پسر نوح با خیلی خیلی بده نشست
http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009/9/19/img633889773465312500.jpg

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.