سند جالب اجازه اجتهاد مهدی کروبی از آقای نوری همدانی

این اجازه اجتهاد در سال ۱۳۶۹ و برای حضور شیخ مهدی کروبی در مجلس خبرگان رهبری از سوی آقای نوری همدانی که در آن سال ها به اشتهار حال نبود صادر شده است. منتشر شده در وبلاگ محسن بیات زنجانی

دسته‌هادسته‌بندی نشده