آیا جمهوری اسلامی از همه ظرفیت های خود بهره می گیرد؟

«وحدت و همدلی» فصل مشترک سخنان تمام چهره ها و گروه های سیاسی نظام است و استفاده از ظرفیت های سیاسی و اجتماعی کشور در اجلاس سران عدم تعهد می تواند پیام وحدت و همدلی گروه های مختلف را در سیاست ها کلان نظام به جهان نشان دهد.
بر این مبنا، مطلوب است از ظرفیت های بین المللی سید محمد خاتمی که مورد وثوق و احترام کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی است بهره برداری مناسبی شود.
جمهوری اسلامی باید با گذر از ورطه تنگ نظری و کج اندیشی، با بهره گیری از ظرفیت های بین المللی سید محمد خاتمی و فراهم کردن زمینه مذاکره وی با رئوسای کشورهای تاثیرگذار عضو جنبش عدم تعهد، نشان دهد به رغم وجود اختلاف نظر و سلیقه در مباحث داخلی، همه گروه ها در اصول و سیاست های راهبردی با هم، همسو و همراه هستند.
بدیهی است در شرایطی که رییس جمهور ایالات متحده توانسته است با سیاست «تحریم موثر» فشار سنگینی بر روی کشور وارد آورد، استفاده از تمام ظرفیت های ارتباطی و حرفه ای می تواند، گامی رو به جلو در راه کم اثر کردن فشار تحریم ها و گذر از این دوران سخت باشد.
تجربه مثبت واقع گرایی در سیاست خارجی در کنار بهره گیری از مدیران کارآمد که در گذشته دنبال شد و مردم شاهد دستاوردهای آن در زندگی خود به ویژه در وجه اقتصادی آن بودند، می تواند بار دیگر با استفاده از چنین ظرفیت های بالقوه ای دنبال شود و میزبانی جنبش عدم تعهد فرصت مناسبی است که نظام می تواند با بهره گیری از آن، از دوران سختی که در آن به سر می برد گذر کند.
هرچند در چنین فضای سیاسی ای، خوش بینی است گمان کنیم مقامات تصمیم به بهره برداری از چنین ظرفیت هایی داشته باشند.

دسته‌هادسته‌بندی نشده