خبرنگاران «هرزه نگار» هستند!

صادق حسینی، منتشر شده در عصر خبر، بازنشر در سروش: «مجلس در راس امور است» و «مجلس عصاره فضایل ملت است»؛ این دو جمله تاریخی تعریف رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) از مجلس است.
جمله اول نگاه امام ناظر به «ساحت سیاسی» و «عملکردی» مجلس است و در جمله دوم آشکار رویکردهای «اخلاقی» را مد نظر قرار داده اند.
سئوال این است طرح محدودیت فعالیت خبرنگاران که هفته ی گذشته در مجلس بررسی شد و با نظر مجلس رای نیاورد (۱)، متوجه کدام دیدگاه امام است. محدودیت پوشش رسانه ای آن چه در مجلس شورای اسلامی می گذرد و بر طبق قانون اساسی، تمام آحاد ملت باید متوجه آن باشند در راستای «راس امور بودن مجلس» است یا هم جهت با «عصاره فضایل» بود آن.
این که عده ای از نمایندگان رفتاری دور از شئون نمایندگی یا فعالیت سیاسی و اخلاقی دارند، این که نمایندگانی برای بیان مخالفت خود با پرخاش  قندان و ناسزا به سوی همدیگر پرت می کنند، این که در جلسات رسمی و علنی عکس های شخصی و یا حتی عکس هایی با زیرپیراهنی را به دیگر نمایندگان نشان می دهند، یا این که در جلسه پارلمان مشغول موبایل بازی و عکس گرفتن و توجه به مسایلی خارج از دستور هستند، واقعیتی است که بیش از مجلس به مردمی مربوط است که نمایندگان را انتخاب کرده اند.
مردم باید بدانند که نماینده منتخب شان رفتاری در شأن نماینده مجلس شورای اسلامی دارد؟ آیا به وظایف نمایندگی خود توجه می کند؟ آیا درکی از شرایط کشور دارد؟  یا …
و این خبرنگاران هستند که با عمل به اصل شصت و نه قانون اساسی (۲) و وظیفه ی حرفه ای خود  گزارشی از مجلس ارایه می کنند که خواست موکلین است؛ از سوی دیگر انتشار اخبار و رویدادهای متن و حاشیه مجلس به تمامی، قطعاً حمایتی است از «در راس امور بودن» مجلس.
ای کاش نمایندگانی که با حمایت برخی گروه ها چند دروه ای است که در مجلس حضور دارند، حداقل توجهی به بنیان و مفاهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی می کردند و به جای تهیه طرح های محدود کننده فعالیت خبرنگاران با انجام «فریضه امر به معروف و نهی از منکر» رفتار و عمل همکاران خود را اصلاح کنند.
همان طوری که مردم از مجلس مطالبه دارند و مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند، انتظار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که با درک شرایط کشور، الویت ها را در نظر بگیرند و سرمایه ی و  وقت مردم را صرف طرح های بی فایده به حال مُلک و ملت نکنند.

***
۱. براین اساس ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که توسط کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده بود، حضور تصویربرداران و عکاسان در جلسات علنی مجلس محدود می‌شد و آن‌ها فقط می‌توانستند در یک ساعت ابتدایی مجلس در صحن حاضر باشند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی  چهارشنبه ۹ اسفندماه  با ۱۱۷ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع با حذف ماده ۱ این طرح وضعیت حضور خبرنگاران در صحن علنی را به همان حالت قبلی باز گرداندند.
۲.  اصل شصت و نهم : مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری, در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند, به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان, جلسه غیر علنی تشکیل می شود.
مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده