سعید اله بداشتی و سایر بازداشت‌شدگان جماران را آزاد کنید

رییس ستاد جوانان حسن روحانی بازداشت شد
رییس ستاد جوانان حسن روحانی بازداشت شد

در پی بازداشت سعید اله بداشتی دبیر سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام این سازمان اطلاعیه بدین شرح منتشر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام (ره)
در رابطه با دستگیری آقای سعید اله بداشتی
متاسفانه در جریان مراسم قانونی و رسمی برگزار شده در شنبه گذشته(۱۱خرداد)۱۳۹۲، آقای اله بداشتی رئیس ستاد جوانان آقای دکتر روحانی ، به دلایل اعلام نشده ای دستگیر و روانه زندان شده اند.

این مساله فراتر از ماهیت حقوقی نحوه برخورد با یک تجمع قانونی در حسینیه جماران و در آستانه برگزاری مراسم رحلت پیر فرزانه جماران، در تضاد با برگزاری انتخاباتی آزاد و پرشور بوده و بدون شک تقویت کننده سوژه های منفی و خبرپراکنی های رسانه های تحریم کننده انتخابات در روزهای آتی خواهد شد که ماموریتی بجز افشاندن گردِ نفاق و القاء شائبه دخالتهای امنیتی در انتخابات پیش روی را ندارند.
سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام (ره) بدون اعلام رسمی طرفداری از یک کاندیدای مشخص در این رابطه ضمن اعلام برائت از هرگونه تندروی داخلی و خارجی که در جهت مایوس سازی مردم برای شرکت در انتخابات است، از کلیه دلسوزان این انقلاب که در نهادهای امنیتی، قضایی و انتظامی فعالیت دارند درخواست می نماید در راستای جلوگیری از توقیف پروژه تندروی و دلسرد سازی مردم از انتخابات، به آزادی فوری آقای اله بداشتی و سایر زندانیان حادثه حسینیه جماران، در اسرع وقت اقدام ورزیده و زمینه حضور پرشور مردم در انتخابات و رفع موانع خلق حماسه سیاسی اعلام شده را فراهم سازند.
بدون شک مسیر مردم سالاری دینی در کشور به دلیل فشارهای خارجی و تندروی های غیر مدبرانه داخلی در تنگنای سختی قرار گرفته است و جز با حضور همه اقشار و دیدگاه های سیاسی در انتخابات، مسیر مدنی و قانونی دیگری پدیدار نمی باشد.
لذا بر اساس تجربه تاریخی به نظر می رسد اعتدال و میانه روی و تلاش برای اصلاحات فرهنگی – سیاسی به شیوه ای قانونی و مدنی تنها راه تعالی و عبور از این تنگنا بوده که سابقه تندروی های گذشته در برخی موارد، کارنامه ای سیاه برای افراد و گروه ها در ادوار گذشته به ارمغان آورده است.

در این رابطه از کلیه جوانان عزیر و دوستدار امام و انقلاب دعوت می شود بدون توجه به غوغاسالاری بیگانگان و تندروان داخلی، به مسیر آرام و صبر و استقامت دینی و ملی خود امتداد بخشند که خداوند با صابران است.

انه ولی التوفیق
۱۳ خرداد ۱۳۹۲

دسته‌هادسته‌بندی نشده