لعنت خدا بر ظالمين باد تا ابد

عكس: الفرات

بازهم خبر ناگوار ديگري از عراق، ذهن ها را و روح ها را در غم و اندوه فرو برد. خبري كوتاه و ….. در حمله اي ديگر گلدسته‌هاي حرم عسگريين(ع) فرو ريخت

شيعيان تا كي بايد اين اقليت وهابي را تحمل كنند؟ چه زود وهابيون فتواي مرشد منحرف خود را عملي مي كنند.

 

 

 

 

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.