…. و كافه تيتر هم

سرانجام پس از كش و قوس فراوان نسيم مهروزي مهرورزان عدالت پيشه دامان بهنام خان و همسر گرامي و كافه تيتر را چنان گرفتني كرد كه حالا حالا ها اميدي به بازگشايي مجدد آن نباشد.

پلمپ كافه تيتر هم  از بركات اين دولت است، محلي كه تا كنون هيچ رويكرد سياسي اي نداشت و فقط رويدادهاي فرهنگي را اجرا كرده است به چنين سرنوشتي دچار شود. با بهنام، همكار و دوست قديمي كه صحبت بود مي گفت از تمامي طيف هاي سياسي، از مسجد جامعي بگير تا سردار طلايي و ده‌نمكي همه پيگر بازماندن كافه بودند، اما ظاهراً اراده اي ما فوق همه تلاش ها، حكم به اين سرنوشت محتوم داده است.

پست آخر وبلاگ تيتركافه هم خوانديست.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.