خميني؛ همه ي حجت دينداري من

دهه فجر اگر براي نسل پدرانمان ايام مبارزه و استقلال و آزادي خواهي است، اما براي من و هم نسلانم دوران حضور مردي است كه تمام حجت دين داريمان بود. امامي كه براي ما امام اخلاق بود و اصالت را به اخلاق مي داد تا به قدرت.

امامي كه اگر نبود، حال روز ما گونه ديگري رغم مي خورد، شايد طالباني، شايد و شايد هم فرنگي تمام عيار. امامي كه تمام حجت من بود در دينداري! امامي كه امام اخلاق بود…. نمي دانم چه شده است مردم را، خيلي زود همه چيز فراموششان شد. راستي! آي نسل اولي چه شد كه دين بازيچه اي شد در دست سياست.  چه شد كه اخلاق يادتان رفت.  چه شد كه منتقدت را دشمن خواندي. چه زود فراموش كردي، نسل اولي! چرا به هموطنت اعتماد نمي كني، نسل اولي!  چرا غير همفكرانت را دشمنت مي داني! مگر با هم مبارزه نمي كرديد؟ … براي من امام مانده است و آرامشش. براي من امام مانده است و بخشش اش. براي من امام مانده است  مواجهه اش با متحجران. براي من امام مانده است و سادگي اش. براي من امام مانده است و اخلاقش. براي من، حسن خميني مانده است. خدا حفظش كند.

:: توضيح عكس: صحبت هاي امام را دكتر ابراهيم يزدي براي خبرنگاران ترجمه مي كند.  مرحوم سيد احمد خميني با بني صدر صحبت مي كند. اين عكس در ويژه نامه « هزار و چهارصدمين سالگرد هجرت پيامبر اسلام (ص) و نخستين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران » منتشر شده بود. ظاهراً در آن موقع هنوز فشارها و تنگ نظري اين نيروها را از صف نيروهاي انقلاب منزوي نكرده بود.

:: پيشنهاد مي كنم كتاب مستند آخرين تلاش ها در آخرين روزها نوشته دكتر يزدي را كه به مقطع حساس آمدن شريف امامي تا پيروزي انقلاب مي پردازد مطالعه كنيد، خيلي اطلاعات جالبي به دست مي آوريد. يكي از آن ها اين كه اين آمريكايي ها چقدر احمق بودند كه با وجود اين همه دستگاه اطلاعاتي و نظامي و امنيتي نه تنها هيچ برآورد و تحليلي نسبت به انقلاب و نيروهاي آن نداشتند، بلكه هنگامي كه كه كارشناسانشان نظراتي مي دهند كه نزديك تر بود، حرف نظاميان و كارتل هاي نفتي را گوش مي دهند، كه البته ضرر كردند. نكته ديگر ترس آمريكايي ها از كومونيست شدن ايران بعد از انقلاب است. همه اين ها نشان مي دهد به رغم هوشمند آمريكايي ها در اقتصاد، در سياست مانند خران عضب عمل كرده و مي كنند. خدا به آدم دشمن باهوش بدهد.
راستي به تازگي اين كتاب تجديد چاپ شده است كه عكس هايي هم به آن اضافه شده است. آقا مصطفي ابتياع كرده اند.

:: اين عكس هم چندي پيش به اصرار دوستان در همشهري مسافر گرفته و منتشر شد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.