جهان سوم


قديم تر فكر مي كردم جهان سوم جايي است كه زيرساخت هاي اصلي را ندارد ،  بعدتر فكر كردم چون ايران در حال بستر سازي است در كشور در حال توسعه زندگي مي كنيم مخصوصا بعد از به نتيجه رسيدن طرح هاي دوره سازندگي و بينش بلند و جهان شمول خاتمي.
فكر مي كردم در اين كشور لا اقل بخشي از چالش هاي، به جهت بينش بلند مطرح مي شود و چالش ها رنگ و بوي بلند نظري و جهان فهمي دارد.
اما روال كشور نشان داد كه ايران كماكان در جهان سوم قراردارد، نه براي درآمد هنگفت نفتي و سرمايه هاي ذاتي كه به جهت پرداختن و دامن زدن به مسائل پيش پا افتاده و حاكم شدن انديشه سطحي در مملكت داري. يعني در دهه سوم انقلاب اسلامي و بيست سال بعد از جنگ تحميلي و زمامداري آقاي خامنه اي كماكان دغدغه هرم سياسي، دادن كوپن و پول نقد و مدرك جعلي و توهم ترور و توهم نقد و توهم راي و توهم عدالت و توهم تبصره ۱۳
و توهم مخالف و مشكل بازي فلان هنر پيشه در خارج از ايران و … است.
… افغانستان بوديم و پيش يكي از وزيران، گله مي كرد از شالوار كابل (شهردار كابل) كه كار نمي كند و نمي گذارد ديگران هم كار كنند گفتم چرا؟ گفت دوست ندارد كسي قوي تر از وي كار كند، خودش هم توان ندارد.

می گویند تقوا از تخصص لازم تر است، آن را می پذیرم. اما می گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقوا است. شهید چمران

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.