ارتقاء تناسلي

اين ره كه مي روي به تركستان است
اين ره كه مي روي به تركستان است

چندي پيشتر گپ مي زدم با يكي از كنسول هاي ايران، انتقاد مي كردم كه ما در زمان آقاي خاتمي انتقادمان به وزارت خارجه اين بود كه كُندتر از حضرتش عمل مي كند و در دوره رييس جمهور جديد، يارانش باز چنين انتقادي دارند، وارد مي كنند و ما مي گوييم كارشناسي هم در اين دوران كمرنگ تر شد و مي بينيم كه وزارت خارجه، واقعاً در حد خدمات كنسولي فعال است و كمتر به امور با اهميت تر علاقه و توجه نشان مي دهد.
دوست كنسول ما، لبخندي زد و گفت: دليل اش روشن است، نظام ارتقاء در وزارت خارجه، نظام ارتقاء تناسلي است. ملاك و معيار انتخاب سفير و اعزام كارشناس به خارج از كشور، داماد فلان شخصيت شدن و برادر عروس فلاني شدن است.
جوابي داد بس كوبنده و قانع كننده!

:: خبر نيمه فوري: برادر آق مصطفاي بهمن آبادي ملقب داماد الطيور، دوشنبه اي كه مي آيد نزد آقاي خاتمي، صيغه اش خوانده و ذبحش حلال مي شود. پيشاپيش تبريك مي گويم به هر دو طرف.

::عكس ويژه: فقط در تهران

 

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.