مناظره كروبي – احمدي نژاد به نفع ميرحسين

شيخ مهدي كروبي
شيخ مهدي كروبي

امشب (شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۸) مناظره جذاب ديگري پخش شد كه تنش هايش كمتر از مناظره احمدي نژاد – ميرحسين موسوي بود. قبل از اين مناظره هم فيلم مستند كروبي پخش شد كه فيلمي سرد و بي روح همراه با طعنه به خاتمي بود شايد تعبير راي گيري با دستگاه اشك گيري جالب باشد و اين كه هنوز سازندگان آن نمي دانند كه براي چه مخاطبي بايد فيلم بسازند و دقيقا همان اشتباهات تيم رسانه اي دكتر معين را تكرار مي كنند. ظاهرا چنين تصور كرده اند كه تمام ۷۵ ميليون ايراني يا روشنفكرند يا در حال روشنفكر شدن. از فيلم كروبي كه بگذريم خنده دار ترين بخش اين مناظره ها، كرنومتر انساني آن است

در مورد مناظره كروبي – احمدي نژاد: استراتژي كروبي، بسيار ابتدايي طرح شده بود و وي را در زمين حريف گير انداخت. در حالي كه اساسي ترين مشكل دولت حاضر ناكارآمدي است، كروبي با طرح مسئله فرعي هاله نور، همان چيزي را گفت كه احمدي نژاد مي خواست. احمدي نژاد هم با حالتي مظلومانه و تهاجمي البته نه مثل قبل، با گذر از هاله ي نور (دانلود فيلم) و ساختگي خواندن آن، آمارهاي فضايي خود را ارايه كرد و ايران را گلستان نشان داد. اما احمدي نژاد در پاسخگويي با انتقادات مطرح شده در خصوص: هاله نور، مشكلات مالي استانداري اردبيل و شهرداري تهران و دولت حرفي نداشت و مغلطه  و شانتاژ كرد. كروبي هم در پي اصرار احمدي نژاد به گفتن داستان جزايري ابتدا گفت: هر وقت تو مسائل اردبيل و آقاي محصولي را گفتي من هم جواب مي دهم. هرچند كه بعدتر توضيح داد.

احمدي نژاد همچنين در پاسخ به اتهام  فساد اداري اطرافيان خود از جمله علي آبادي هم چيزي نگفت و تاكيد بر اين داشت: بياييم اموالمان را منتشر كنيم.  وي همچنين مدعي شد كه هيچ پولي براي تبليغات هزينه نكرده است و ما كه هر روز تعداد زيادي هوادار اجاره اي و زنان معلوم الحال و بنرهاي بزرگ تبليغاتي را مي بينيم بايد گمان كنيم پول آن ها از عالم غيب آمده است

احمدي نژاد براي آن كه افكار عمومي اي كه از گستاخي اخيرش در برخورد زننده با همسر مهندس موسوي، خانم رهنورد، آسيب ديده اند، بهبود ببخشد به كروبي گفت شما هم عكس همسر من را در روزنامه تان زده ايد كه كروبي گفت: خوب بخوان ببينيم چه گفته شده است. اما احمدي نژاد از اين هم گذر كرد.

اما اين مناظره چند اوج خوب از سوي كروبي داشت:
اشاره به خط مقابل امام كه از احمدي نژاد حمايت مي كند  و امروز مدعي است: مصباح يزدي
اشاره به عقبه احمدي نژاد: شريعت مداري، نقدي و سايرين
اشاره به آمار هاي ساختگي احمدي نژاد
اشاره به فساد برخي از اطرافيان
معرفي ۲۰ كشور از ميان ۸۰ كشوري كه خواهان ارايه الگوي مديريت ايراني هستند

كروبي در مورد خليج فارس واقعا  اشتباه كرد و مطلبي كه همان موقع پاسخش داده شد را دوباره در شكلي عوامانه مطرح كرد. ظاهرا مشاوران آقاي كروبي كه منبع ادعا هستند علمشان را فقط از روي سايت ها زياد مي كنند و سواد عربي ندارند و حتي سايت ها را  با دقت هم نمي خوانند

گفتمان كروبي در اين مناظره دو بخش داشت: بخش شيخ اصلاحات و بخش مشاوران. شيخ اصلاحات آنجا كه خودش بود با شدت و حدت فرياد بر سر احمدي نژاد مي زد و آنجا كه از محتواي مشاوران خرج مي كرد: گفتاري آرام داشت و از روي نوشته، مطالب را دنبال مي كرد.  آنجا كه كروبي خودش بود، سخنانش به دل مي چسبيد و در سوي ديگر هنگامي كه خط مشاوران پرمدعايش را دنبال مي كرد، بحث عميق دنبال نمي شد، نيشي به احمدي نژاد مي زد و مي گذشت.

در مقايسه اين  مناظره  با مناظره مهندس موسوي  و احمدي نژاد، معتقدم آن مناظره هوشمندانه تر بود و مهندس توانست آن را به خوبي مديريت كند و وارد بازي احمدي نژاد نشود و مخاطبان (راي دهندگان) را به خود جذب كند در حالي كه در مناظره كروبي – احمدي نژاد، شيخ نتوانست پيروز شود و در نهايت نتيجه همه چيز به نفع مهندس موسوي تمام شد و  شيخ  و چوب مشاورهاي  مدعي خود را خورد. دوست داشتم كروبي در مورد اطرافيانش مثل مهندس مي ايستاد و از آن دفاع مي كرد اما

اما در نگاه ديگري بالاخره يكي مي بايست سر احمدي نژاد داد مي زد و كروبي كسي بود كه چنين كاري كرد.

اشاره: همان طور كه قبلا گفتم مناظره احمدي نژاد – موسوي و عبور احمدي نژاد از مرزهاي اخلاقي و اعتقادي نظام جمهوري اسلامي، باعث شد كه هم بخشي از آراي ارزشي اش كم شود و هم طرفدارانش تهييج شوند و در نهايت چندان رايي به سمت احمدي نژاد جذب نشود.

اس ام اس  هاي مناظره: براي شادي روح ننجون و ننه آقاي شيخ مهدي كروبي فاتحه / لقب كروبي از شيخ اصلاحات به حشره كش تارومار تغيير كرد / کروبی نازنین……جومونگ ایران زمین

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.