اقتدارگريان صداوسيما را قبضه كرده اند: احمدي‌نژاد ۲۰ دقيقه و ميرحسين موسوي ۱۰۱ ثانيه فرصت دفاع دارند/ موسوي در برنامه شركت نمي كنم

وقت اضافه و دوپينگ تلويزيون احمدي نژاد هم نمي تواند جلوي ريزش آشكار آرايش را بگيرد. صحبت هاي او در اين وقت اضافه مانند گذشته تكراري بود و موجي از اتهامات بي اساس كه به واقع مردم به حقيقت آن آگاهند را براي چندمين بار مطرح كرد. روشن است كه اين ۲۰ دقيقه آخرين بهانه را از دسته احمدي نژاد و اسلافش براي مظلوم نمايي گرفت. نكته قابل توجه ديگر اين كه تعداد زيادي از مردم در اين ساعت در خيابان ها هستند و از آخرين ساعات تبليغات بهره مي گيرند. به نظر مي رسد به يك مرحله اي شدن انتخابات بيش از پيش نزديك شده ايم… اندي صبر، سحر نزديك است

گزارش تصويري از طوفان مردم با اخلاص اصفهان در حمايت از خاتمي و ميرحسين ، بدون دخالت فتوشاپ
پيامك جديد: يك شنبه ۲۴ خرداد، احمدي نژاد: من! مير حسين موسوي هستم، سندش هم موجوده

قبل از برنامه
اقتدارگريان با آشكار كردن ترس خود از پيروزي قطعي ميرحسين موسوي در برابر امپراطوري دروغ و ناراستي، به محمود احمدي نژاد ۲۰ دقيقه وقت اضافي دادند. مهندس ميرحسين موسوي نيز در واكنش به عدالت صداوسيماي دولتي اعلام كرد: در جواب بی عدالتی تبلیغاتی صداوسیما، در برنامه در نظر گرفته شده توسط صداوسیما شرکت نمی کند. به نظر مي رسد اعطاي اين وقت به احمدي نژاد، اولين واكنش به نامه تاريخي هاشمي رفسنجاني به رهبر انقلاب باشد.

10x25-5

بر اساس نظر اعلام شده به نمايندگان كانديداها، ميرحسين موسوي۱۰۱ ثانيه، محسن رضايي ۶۰ ثانيه، مهدي كروبي ۷۶ ثانيه و محمود احمدي‌نژاد۲۰ دقيقه فرصت دارند تا از خود دفاع كنند.  دادستان كل كشور در اين باره گفت: تصميمات كميسيون تبليغات صدا و سيما بدون حضور دادستان و يا نماينده قانوني وي اعتباري ندارد و به دو عضو ديگر اين كميسيون اعلام كرده بوديم كه زمان در نظر گرفته شده براي كانديداها بايد برابر و يكسان باشد.

آيت‌الله دري نجف آبادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب و با اشاره به تصميم اخير كميسيون تبليغات صدا وسيما گفت: كميسيون تبليغات صدا وسيما با حضور نماينده صدا وسيما، نماينده شوراي نگهبان و نماينده دادستان كل كشور تشكيل مي‌شود كه محوريت جلسه‌ها برعهده نماينده دادستان است.
وي ادامه داد: در جلسه اخير كميسيون تبليغات صدا وسيما كه با هدف بررسي مناظره‌هاي صورت گرفته بين نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تشكيل شده بود، نماينده دادستان حضور نداشته است و به همين دليل نه تنها برگزاري اين جلسه رسمي نيست، بلكه مصوبات آن نيز از درجه اعتبار ساقط است.
دادستان كل كشور ادامه داد: پيش از اين نيز به دو عضو ديگر اين كميسيون اعلام كرده بوديم كه زمان در نظر گرفته شده براي كانديداها بايد برابر و يكسان باشد؛ از اين رو اختصاص وقت به نامزدهاي انتخابات به‌صورت نابرابر غيرقانوني است.

ستاد انتخابات صدا و سيما نظر خود را اعلام كرد. بر اساس نظر اعلام شده به نمايندگان كانديداها، ميرحسين موسوي۱۰۱ ثانيه، محسن رضايي ۶۰ ثانيه، مهدي كروبي ۷۶ ثانيه و محمود احمدي‌نژاد۲۰ دقيقه فرصت دارند تا از خود دفاع كنند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، دبير ستاد انتخابات صدا وسيما پس از پايان جلسه امروز ستاد انتخابات صدا و سيما گفت: مطابق بند ۷ اصول برگزاري مناظره‌هاي تلويزيوني، وقت هر يك از نامزدهايي كه غياباَ در مناظره‌هاي تلويزيوني مورد نقد قرار گرفته و درخواست كتبي براي پاسخگويي داده‌اند، تعيين و به نمايندگان آنان اعلام شده است.
دانشور افزود: كميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري بعد از بازبيني دقيق شش مناظره تلويزيوني پخش شده در شبكه سوم سيما، زمان صحبت شده درباره هر يك از نامزدهاي غايب را محاسبه و كتباَ به نمايندگان آنان اعلام كرده است كه به مدت زمان اعلام شده مي‌توانند پاسخگويي انتقادات وارده باشند.
به گفته دبير ستاد انتخابات سازمان صدا وسيما، شيوه پاسخگويي نامزدها به صورت ضبطي و در دكور ثابت مناظره و زمان پخش آن ساعت ۲۲:۳۰ ازشبكه سه سيما خواهد بود.
بر اساس پيگيري‌هاي خبرنگار ايلنا و به گفته بيژن زنگنه، نماينده ستاد ميرحسين موسوي در صدا وسيما مدت زمان ۱۰۱ ثانيه براي دفاع به ميرحسين موسوي اختصاص يافته است. همچنين به گفته شهرام گيل‌آبادي، نماينده ستاد محسن رضايي ۶۰ ثانيه زمان براي دفاع در اختيار محسن رضايي قرار گرفته است.
اين گزارش مي‌افزايد: جواد شمقدري نماينده ستاد محمود احمدي‌نژاد اعلام كرد مدت زمان ۲۰ دقيقه به محمود احمدي‌نژاد براي دفاع از خود در صدا و سيما اختصاص يافته است. به مهدي كروبي نيز ۷۶ ثانيه زمان براي دفاع اختصاص يافته است.
بنا بر اين گزارش كانديداها موظفند دفاعيه خود را به صورت ضبط شده در دكور ثابت مناظره آماده كرده و جهت پخش در ساعت ۲۲:۳۰ دقيقه از صدا و سيما ارائه نمايند.
همچنين ترتيب پخش، به ترتيب انجام مناظره‌ها است و در ابتدا دفاعيه محمود احمدي‌نژاد، سپس دفاعيه مهدي كروبي و بعد دفاعيه محسن رضايي و در آخر دفاعيه ميرحسين موسوي پخش مي‌شود.
گفتني است اين موضوع با اعتراض نمايندگان كانديداها مبني بر جانبداري آشكار صدا و سيما از محمود احمدي‌نژاد روبرو شده است.

دسته‌هادسته‌بندی نشده