آقاي وزير اطلاعات! من هم براندازم! ما هم براندازيم

سعيد الله بداشتي، دبير ستاد ياران ميرحسين، هاتف
15 روز گذشت سعيد الله بداشتي، دبير ستاد ياران ميرحسين، هاتف را آزاد كنيد

سلطان جنگل كه اجراي وظايف حكومتي برايش بي اهميت شده بود، روباهي را قائم مقام كرد و به بيشه اي ديگر رفت تا ايام استراحت سپري كند. روباه كه شهوت بسيار داشت، خرگوش بلند گوش و زيبا رويي  را نشان كرد و گفت: چرا گوش هايت بلند است؟ خرگوش كه پاسخي نداشت، مجبور شد به خواسته بي شرمانه ي روباه تن دهد.

فردا  و فرداها تكرار شد و خرگوش بيچاره كه  نفسي ديگر برايش نمانده بود پيش شوراي جنگل شكايت برد. آن ها هم به روباه گفتند: سلطانا! گوش خرگوش، خدادادي بلند است. فرداي آن روز، روباره آمد و زوزه اي كشيد و دوباره جلوي خرگوش ظاهر شد و دستور داد برايش سيگار بياورد.

خرگوش هم برايش سيگاري آورد. روباه گفت: چه كسي گفته است اين سيگار را بياوري، پس به تمشيت كار، دوباره به خرگوش خودي نشان داد. فرداي آن روز باز دستور داد و خرگوش آن سيگار  نوع ديگر آورد و باز روباره، آن كرد كه گفته شد.

روزي كه خرگوش طاقت از كف بريده بود، به فرموده هر چند نوع سيگار آورد و به سلطان داد، روباه گفت: عجب! سيگار را فراموش كن، چرا گوش هايت بلند است!

داستان واكنش هاي بعد از انتخابات دهم، بي ارتباط با اين مثل تاريخي نيست. روزي گفتند كه اعتراض وارد نيست و واكنش هاي خشونت آميزي به مردم نشان دادند. بعد گفتند: آن ۱۹۰ حوزه كه ۱۴۰ درصد واجدان شرايط راي داده اند! و مجموعش حدود ۳ ميليون راي مي شود، تاثيري در سرنوشت انتخابات نمي گذارد و باز واكنش خشونت آميزي نشان دادند. باز كه اعتراضات را ديدند گفتند كه ۱۰ درصد آرا را مي شماريم و هيات ويژه البته از اقرباي شوراي نگهبان تشكيل مي دهيم. زنهار كه ديدند جامعه اعتمادش به حكام را از دست داده است و در همه ي شئون آن تشكيك مي كند. فرياد بر آوردند و سخن گزاف گفتند كه انتخابات مسئله نيست و  معترضين به دنبال براندازي اند و مخملين اند و رنگي اند و فلان.

در اين مدت فقط تحليل هاي علي لاريجاني در خور توجه بود كه در فضايي برخواسته از واقع گرايي گفت: به جهت ساختار و نيروهاي سياسي و اعتقادات تاريخي و ديني مردم انقلاب مخملي، هرگز عملي نمي شود. با اين حال صحبت هاي خنده آور، وزير اطلاعات دولت نهم كه در گفت و گوي خبري شبكه دو تلويزيون دولتي ايران بيان شد و فراموشي ۳ باره ي وي در پاسخ به سئوال مجري نشان داد كه موضوع، توجيه سناريو سازي انقلاب هاي به اصطلاح مخملين است نه چيز ديگر.

بازداشت شدگان: سعید الله بداشتی، فعال سیاسی و دانشجویی و دبیر ستاد یاران میرحسین، هاتف از ۲۵ خرداد ماه در بازداشت به سر می رود. در حالی که بیش از ۱۵ روز از بازداشت وی می گذرد تنها یک تماس ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه با خانواده داشته و اجازه ملاقات هیچ وکیلی نیز با وی و سایر بازداشت شدگان داده نشده است و اطلاعي هم از اتهام وي در دست نيست. همچنین از سرنوشت مهدی درویش ديگر عضو شورای مرکزی هاتف و ستاد مرکزی مهندس موسوی نیز اطلاعی در دست نیست.

دسته‌هادسته‌بندی نشده