احمدی نژاد: خودم نایب السلطنه و جامع الوزرا هستم، احتیاج به وزیر ندارم

نايب السطان و جوامع الوزار محمود احمدي نژاد

نايب السطان و جوامع الوزار محمود احمدي نژاد

در پي عزل صفارهرندي، محسنی اژه ای، سعیدی کیا لنكراني و جهرمی احمدي نژاد اعلام کرد: در راستاي اجراي منويات ملوكانه از این پس احتياج به وزير ندارم و تمام مسئوليت هاي وزرا را خود به اتفاق الهام انجام مي دهم.

اين عزل ها نشان داد همان طور كه محمدرضا پهلوي را امثال علم و ايادي اداره مي كردند، احمدي نژاد را رحيم مشايي اداره مي كند و به عبارت ساده تر وي، راسپوتين! دولت هاي نورچشمي نهم و دهم است.

همچنين در جايي كه رهبري به صراحت اعلام كردند از مشايي استفاده نشود، احمدي نژاد به وي پستي داد كه بيش از معاون اول بر مسائل كشور احاطه دارد.

انتصاب جنجالي مشايي به سمت رييس دفتر رييس جمهور در حالي صورت گرفت كه  با دهن كجي آشكار به فرامين رهبري،  تمامي وزرايي  هم كه منتقد اين اقدام احمدي نژاد بودند حذف شدند.

چه زود پيش بيني هاي هاشمي رفسنجاني در نامه ي تاريخي اش به رهبري به واقعيت پيوست: تهمت ها غیر مستقیم به شما اشاره دارد.

در ميان سياسون گفته مي شود كه بعد از نوشتن اين نامه و ديدار هاشمي و رهبري، هاشمي گفته است: هرچه تلاش كردم رهبري را راضي كنم كه شكست احمدي نژاد شكست شما نيست، موفق نشدم و چه پاسخ خوبي هاشمي از رهبري شنيد: البته مواضع من به آقاي احمدي نژاد نزديك تر است.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.