رمضان مبارك

 

ای فرزند آدم! هشیار باش که شاید این ماه شعبان آخرین شعبان عمر تو باشد، شاید این رمضان آخرین رمضان عمر تو باشد. چه کسی می‏داند چه پیش خواهد آمد؟ زندگی ما به گونه‏ای است که نسبت به هیچ یک از عوامل متزلزل کننده و بر هم زننده زندگی اختیار و کنترلی نداریم و هر لحظه ممکن است در معرض مرگ قرار بگیریم… امام موسي صدر .. متن كامل در انتظار رمضان

 

ماه رمضان هاي ايپنا هم داستاني داشت. ابتداي اكباتان يك كبابي بود. ماه رمضان كه مي شد پارچه نوشته مي زد: حليم بوقلمون با گوشت تازه بره! جاي شما خالي حليمش بد هم نبود.

دسته‌هادسته‌بندی نشده