نگاهي به اعلام خطر مشترك شاگردان امام و فرماندهان جنگ: دفاع همچنان باقي است

در رسانه ها رسم است كه در هر مناسبتي ويژه نامه اي منتشر و بعد آن موضوع به فراموشي سپرده مي شود، جنگ و دفاع مقدس هم از همين مناسبت هاست كه اكثر رسانه ها در سوم خرداد و آخر شهريور به ياد آن مي افتند و بعد به فراموشي سپرده مي شود تا نوبتی دیگر.
هفته نامه مثلث كه به تازگي توسط سردار مصطفي آجرلو و روزنامه نگاراني جوان منشر مي شود  و بعد از ۶-۵ شماره توانسته است جايگاهي ميان مخاطبان پيدا كند اما شماره هشتم مثلت ويژه نامه اي دارد در باب جنگ تحميلي كه بر خلاف چنين ويژه نامه هايي، پيامي خاص و ويژه دارد: عده اي كه در جنگ نبودند حال راوي جنگ شده اند؛ صادقانه بگويند در جنگ نبوديم.
دردناك  است كه پيش از اين،  دوست داران انقلاب اسلامي و امام راحل همواره اعلام مي كردند: جرياني كه در دوران مبارزات انقلاب، مقابل امام و حركت عظيم مردم بود امروز مدعي انقلابي گري و خط امام است.
چه شده است كه به فاصله ۲۰ سال پس از دوران پر افتخار امام خميني كه اخلاق و راستي از ويژگي هاي آن بود،  در اين دو حوزه حساس و تاثير گذار، عمليات پاك سازي و مصادره با شدتي شگفت آور آغاز شده است؟

اين چه جرياني است كه براي اهداف خود نه تنها از جنگ و دفاع مقدس كه از انديشه هاي امام و به تازگي هم بيت امام چنين بي مهابا مي گذرد و هيچ ابايي ندارد؟ چرا شاگردان و نزديكان امام و فرماندهان دفاع مقدس، براي اين اين جريان هر يك از موضع خود اعلام خطر مي كنند.

عده اي كه در جنگ نبودند حال راوي جنگ شده اند؛ صادقانه بگويند در جنگ نبوديم

هفته نامه مثلت البته اين پيام را از زبان محمدباقر قاليباف فرمانده پيشين، شهردار فعلي و منتقد اصولگرايي به سبك احمدي نژاد به مخاطبان مي رساند. قاليباف مي گويد: وقتي ما به گذشته اينها نگاه مي كنيم، مي بينيم هيچ انسي با فرهنگ جهادي و دوران دفاع مقدس نداشتند و در آن دوران نبودند. ولي امروز در شرايطي قرار گرفتند كه مي خواهند يك كاريكاتور از فرهنگ دفاع مقدس نشان دهند و روايت ديگري با واقعيتي كه در آن دوران بوده ارايه دهند. اين آدم مي گويد كه من در جنگ بوده ام و من همان هستم كه از جنگ روايت درست دارد. اين تقلبي است، اين جنس واقعي نيست. اين گروه بيشترين ضربه را به اين فرهنگ مي زنند.
محسن رضايي فرمانده سابق سپاه نيز در اين هفته نامه، چنين پيامي را به زباني ديگربیان می کند: نفرات اصلي جنگ امروز در حاشيه هستند و نفرات رده هاي چندم از آنها استفاده مي كنند براي كار درجه چندم سياسي. آن هايي كه جنگ را مديريت مي كردند و صاحب فكر و برنامه بودند هيچ گاه در اين ۳۰ سال يك ميدان واقعي به آنها داده نشد.

كساني كه اصلا در انقلاب نبودند، انديشه ها، فرزندان امام و انقلاب را كنار مي زنند

حضرت آيت الله شيخ يوسف صانعي شاگرد حضرت امام و از نزديكان بيت ايشان در اين خصوص تاكيد دارند: نشود كار به جايي برسد عده اي كه اصلادر انقلاب نبوده اند، آن هايي كه با امام مخالف بوده اند، آن هايي كه مي گفتند گلوله با استخوان سينه چه ارتباطي دارد؟ روي كار بيايند و فرزندان امام و انقلاب كنار زده شوند. نشود كار به جايي برسد كه افرادي كه امام(ره) كوچك ترين پستي به آن ها نداد و كوچك ترين اشاره اي در نظام و انقلاب به آن ها نشده، خداي ناخواسته، مسئوليت ها را در اختيار بگيرند.
سيدعلي اكبر موسوي محتشمي پور نيز در سخنراني كه به مناسبت قيام ۱۵ خرداد در حسينيه اعظم اصفهان در سال ۱۳۸۷ انجام داد در بيان شرايط امروز گفت:   آیا این مظلومیت انقلاب و امام نیست که تمام کسانی که همراه امام بودند کنار روند و مجموعه ای که یک روز هم با انقلاب و امام نبودند بیایند و داعیه دار و مفسر انقلاب اسلامی شوند و افکار خود را به نام افکار امام به جوانان القا کنند درحالي كه یک ذره به تفکر امام ایمان نداشته و ندارند و نخواهند داشت.

عضو مجمع روحانيون مبارز ادامه داد: امروز افرادی مطرح می کنند که باید دیگر بساط جماران برچیده شود، وقتی از آن ها می پرسیم منظور برچیدن خانه امام است یا حسینیه جماران می گویند خیر! منظور این است که بساط افرادی که از یاران امام بودند و هر وقت اشکالی می بینند، اشکال تراشی می کنند و فضای جامعه رابه زمان امام می برند باید برچیده شود. می گویند کسانی که امام را درک کرده اند و اندیشه امام را می دانند باید بساطشان جمع شود. ولی بدانید ای مقدس نماها و ای متحجرین که اگر امروز پایگاه و شخصیت و کرامت ظاهری دارید همه از پر قبای آن پیر عارف است وگرنه در زمان شاه که بودید؟ و چگونه با شما صحبت می شد؟ و امروز اینگونه عزت پیدا کرده اید و عزت امروز شما به خاطر امام، انقلاب و این مردم است.
علي اكبر محتشمي پور تاكيد دارد:این توهین های زیادی که بر علیه نوه حضرت امام در روزنامه ها، نشریات و سایت ها مطرح کردند به خاطر همین اعتقاد است که باید بساط جماران برچیده شود و امروز من، شما و همه آحاد مردم مسئولیم .
سئوال اين است اين جريان خطرناك كه تاكنون ۲ پايه اصلي جمهوري اسلامي يعني انديشه هاي امام و ارزش هاي دوران دفاع مقدس را هدف گرفته، تا كجا امكان پيش روي خواهد داشت؟

بازخوردها: روزنامه حیات نو PDF روزنامه سایت بنیان

دسته‌هادسته‌بندی نشده