ارتباط با آمريكا

اول- خيلي خوب است كه اين بار كفن پوشان و متحصنين به نهاد رياست جمهوري حمله نكردند و فرياد و فغان واسلاما و انقلابا سر ندادند و فهميدند كه مي شود با شيطان بزرگ هم مذاكره كرد و آب از آب تكان نخورد. اين از همان ويژگي هايي است كه فقط روساي دولتي از جنس احمدي نژاد دارند. در ساخت سياسي كشوري مانند ايران، تنها چنين رييس دولت هايي مي توانند چنان كنند كه ديديم. در اين ساختار است كه سيد محمد خاتمي كه هيچ،  هاشمي رفسنجاني هم نمي توانست اين فعاليت هاي ديپلماتيك را انجام دهد دليل آن البته نزد اهل بصيرت روشن است. بر اين اساس كه حتي تامين سوخت هسته اي كه پيشتر در زمان سيد محمد خاتمي به عنوان پيشنهاد مطرح بود، طرحي ذليلانه است و همين طرح در زمان دولت احمدي نژاد، طرحي عزت مندانه. اين هم از مزاياي سياست دوگانه است.

به هر حال بايد از رييس احمدي نجاد و حمايتي كه براي  حل مشكل روابط ايران و آمريكا مي شود، تشكر و آرزو كرد اين مذاكرات در راستاي منافع بلند مدت مردم ايران و جمهوري اسلامي باشد.   همچنين لازم است از برادر حسين كيهان ساز! و كليه كفن پوشان و متحصنين مقيم تهران و قم هم به پاس اين خاموشي سپاس و قدرداني شود و از خانواده محترم رجبي

به نظرم با توجه به بيانيه آخر ميرحسين موسوي كه تاكيد مي كند: اخیرا گروهی از اساتید ایرانی مقیم خارج در نامه‌ای ضمن تشریح برداشت خود از راه سبز امید هر چیزی که منافع ملت ایران را تامین کند هدف این جنبش معرفی کرده بودند..  بايد تمام جريان هاي سياسي از اصلاح طلب و اصولگرا از اين مذاكرات حمايت كنند.

دوم- بعد از حلال شدن تجاوز در برخي جاها، مثل كهريزك به تازگي نيروي انتظامي همان ناجا يا پليس، نزديكي زن و مرد نامحرم را نيز كه پيشتر حرام بود، حلال اعلام كرده است.

ساير عكس ها رو خود ببينيد

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.