احمدی نژاد و مسئله حجاب

احمدی نژاد در مصاحبه زنده تلویزیونی  درباره بحث هایی همچون گشت نسبت و جريمه هاي چند صد هزارتوماني براي انواع تخلفات مثل پوشش و عکس و فیلم گرفتن از افراد به اصطلاح بدحجاب و… گفت: اينها هيچ ربطي به دولت ندارد و دولت در اين مسايل دخالتي ندارد؛ ما اينها را توهين مي دانيم که از يک زن و مرد در خيابان سئوال شود که نسبت شما چيست، کسي حق ندارد اين گونه سئوال کند.اين به معناي آن نيست که ما نابساماني هاي اجتماعي را نمي بينيم و نبايد اصلاح کنيم، مي گويم اين روش ها درست نيست. برخي هستند تا اسم زن مي آيد ناراحت مي شوند آنها بايد خودشان را درست کنند، نابساماني هاي اخلاقي که پيش مي آيد همه مقصر هستند، چه کسي گفته که خانم ها مقصرند، انديشه اي غلط در ذهن يک عده هست بايد اين انديشه را بيرون کنيم و آنها خودشان را اصلاح کنند؛ امام عزيز ما تعابير زيادي داشت و مي گفتند شما خودت را کنترل و اصلاح و درست نگاه کن

دسته‌هادسته‌بندی نشده