شوخي وزير خارجه عراق با مهمان‌پرست: همين الان سخن‌گو هستي؟!

دكتر علي اكبر صالحي  كه بعد از عزل اعجاب انگيز منوچهر متكي توسط محمود احمدي نژاد رييس دولت دهم، سرپرستي وزارت امورخارجه ايران را برعهده گرفت در اولين ماموريت خارجي(تنهايي) خود عازم بغداد شد و با شخصيت هاي عالي رتبه ديني و سياسي عراق ديدار و گفتگو كرد.

صالحي بر سياق ديپلماتيك، در كنفرانس مطبوعاتي مشترك و مفصلي با هشيار زيباري وزير امورخارجه عراق شركت كرد. يكي از خبرنگاران عراقي حاضر در اين كنفرانس مطبوعاتي نقل كرده است: وقتي هشيار زيباري با رامين مهمان‌پرست سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان روبرو شد به فارسي و نه خيلي بلند و نه خيلي كوتاه گفت: من با شما دست نمي دهم! بايد همين الان زنگ بزنم تهران بپرسم كه هنوز سخنگو هستي يا سيد الرييس احمدي نجاد شما را عزل كرده است!

معلوم نيست كه واقعاً زيباري چنين شوخي اي كرده  يا اين مطايبه توسط خبرنگاران ساخته شده باشد ، مهم اين است كه پيام عزل اينگونه متكي به تمامي جهان مخابره شده.

بازتاب ها: عصر ايران، تابناك، فردا، فرارو، ، مشرق نيوز، آينده، كلمه، زمانه

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.