واكنش هاي دير و بي فايده به رفتارهاي اشتباه

جناب آقاي شيخ محمد يزدي رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم واكنش بسيار تندي به پيام تسليت محمود احمدي نژاد به مناسبت درگذشت هوگو چاوز و رفتارش در كاراكاس نشان داد و گفت: به یقین تعبیر «شهید» خلاف بوده و با فرهنگ اسلامی نمی‌خواند؛ این تعبیر بدون دلیل صورت گرفته و پس از آن هم مسخره بازی‌هایی در مراسم درگذشت انجام شد.
عضو شوراي نگهبان و رييس اسبق قوه قضاييه در حالي كه درخواست ملاقات نماينده دولت را رد كرد در بخش ديگري از صحبت هايش گفت: من کاری به شرع، حلال و حرام و جایز و غیر جایز بودن آن ندارم که آن فرد پیرزن است؛ این توجیهات را کاری ندارم، اما عزت یک رئیس جمهور را باید حفظ کرد.شما رئیس جمهور یک کشور اسلامی هستید، دست زدن و بغل کردن در یک مراسم رسمی چه معنایی دارد؟ این وضع بسیار بدی است.
چند سال پيش همراه با يكي از دوستان براي يك مصاحبه پيش شيخ مهدي كروبي رفته بوديم. شيخ با همان ادبيات هميشگي اش گله داشت و مي گفت اين چه وضعي است، رييس دولت در يك سفر خارجي رسمي مي گويد آمريكايي ها مي خواهند امام زمان (عج) را ترور كنند. اين يعني چه؟ يعني فرداي ظهور حضرت حجت آمريكايي ها آن جا را بمباران اتمي مي كنند؟ چرا بايد يك نفر، يك مقام مسئول با اين ادبيات سخيف در باره مفاهيم، ارزش ها و باورهاي شيعي حرف بزند و هيچ يك از آقايان كوچكترين انتقادي را از او نكنند. نبايد بيان اين حرف ها و اين گونه رفتارها در كشور عادي و معمول شود. چرا بزرگان پاسخ اين ادعاها و حرف هاي بي پايه اساس را نمي دهند.
با وجود اين كه نزديكي فكري و سياسي با جناب شيخ مهدي كروبي ندارم اما حرف اش بسيار درست است. همين روحيه ناديده گرفتن است كه امروز چنين مشكلات جدي و اساسي را پيش روي زندگي روزمره و توسعه و پيشرفت كشور قرار داده است.
مردم از شيوخ و زعماي ديني انتظار دارند براي اعتقادشان هميشه هوشيار باشند و امر به معروف و نهي از منكر كنند. به عبارت ساده تر كساني كه تنها خود را داراي صلاحيت براي سرنوشت مردم و صالح گزين مي دانند نبايد توجيه گر اشتباهات نباشند و مي بايست از همان اولين خطا جلوي خطاكار را بگيرند كه اگر گرفته بودند وضع چنين نبود.
تعجب آور است كه جناب آقاي شيخ محمد يزدي كه عمري را در نظام مسئوليت داشته اند به يك باره و در شش ماه پاياني عمر دولت به «كارهاي نامناسب» كه « در شأن یک رئیس جمهور کشور اسلامی» نيست توجه نشان داده اند.
امروز كه محمود احمدي نژاد سيبل زنده ي انتقادات به حق و به ناحق همه جريان هاي اصولگراست و ستاره ي بخت اش رو به افول است، مردم واكنش ها و انتقادات به رفتارهاي خلاف عرف رسمي اش را چيزي جز «درد وطن» و «درد ملت» مي دانند.

دسته‌هادسته‌بندی نشده