ادب قدرت؛ ادب عدالت

ادب عدالت ؛ ادب قدرتعبدالكريم سروش
انتشارات صراط
بهار ۱۳۸۶

اين كتاب مجموعه اي است از سخنراني هاي سروش در باب عدالت و قدرت كه پيشتر قرار بود در قالب دفتر سياست نامه سوم. اما ظاهرا حجم خطابه ها چنان بيش شد كه اوراق ياراي حمل آن را نداشتند!

هنگامي كه كتاب را با دلمشغولي حوزه انديشه خريدم، گمانم اين بود كه لب مطلب در اين حوزه باشد و دلايل همه عقلي باشد، اما بعد از مطالعه چنين برداشت كردم كه هر چند در برخي جاها انديشه هاي جالبي مطرح شده است اما روح قالب اثر سياست زده است و با بازي سياست سعي در جاانداختن انديشه دارد. به قولي: چانه زني از بالا فشار از پايين!

دیدگاهتان را بنویسید