آخرين تلاش ها در آخرين روزها مطالبي ناگفته پيرامون انقلاب اسلامي ايران

 دكتر ابراهيم يزدي سخنان امام خميني را ترجمه مي كندنام كتاب: آخرين تلاش ها در آخرين روزها      مطالبي ناگفته پيرامون انقلاب اسلامي ايران
نويسنده: دكتر ابراهيم يزدي
انتشارات: قلم
چاپ ششم، تابستان ۱۳۶۸
چاپ اول، ارديبهشت ۱۳۶۲

فهرست:
پيشگفتار
بازدكردن دريچه ها؛ از آموزگار تا شريف امامي
روي كار آمدن ازهاري
تلاش مجدد براي تشكيل كابينه ائتلافي
انتصاب بختيار
عكس العمل در برابر انتصاب بختيار
كنفرانس گوادلوپ و پيام كارتر به امام و پاسخ امام
تحولات بعد از كنفرانس گوآدلوپ
نگراني از اثرات انقلاب ايران
ارتش و خروج شاه
انتشار برنامه سياسي امام
تشكيل و انحلال شوراي سلطنت
استعفاي سيدجلال الدين تهراني رييس شوراي سلطنت
تماس بختيار با شوراي انقلاب
بختيار از زبان نزيه
پيام بختيار به امام
مصاحبه مهندس بازرگان
ادامه تلاش ها
بيانيه بخيتار در مورد سفر به پاريس
بيانيه امام در مورد سفر بختيار
مكالمه تلفني شهيد مفتح و مصاحبه بختيار
تحريف و جنجال خبرگزاري ها
استعفاي بختيار
بستن فرودگاه ها و توطئه هواپيماربايي
جنگ سياسي – رواني، شايعات و اتهامات
آخرين دوئل
سفر و ماموريت هايزر به ايران
امضاي تفاهم نامه با‌ آمريكا
طرح عمليات نجات
تماس ها و ارتباطات بين المللي

بخش ضمايم
مذاكرات سيا و ساواك
– ملاقات فلتمن رابط سيا با مقدم رييس ساواك، ۱۲ شهريور ۱۳۵۷
– ملاقات فلتمن با مقدم، ۹ آبان ۱۳۵۷
– ملاقات و مذاكرات مقدم با جنرال يوجين تاي در سفارت آمريكا ۹ آذر ۱۳۵۷
حمايت و تاييد رهبران آمريكا از شاه
– پيام گري سيك به شاه
– پيام برژينسكي به شاه بعد از انتصاب ازهاري
– پيام كسينجر به شاه
– پيام آدميرال ترنر، رييس سيا به شاه
– پيام نلسون راكفلر به شاه
– پيام سناتورهاي آمريكا به شاه
شايعات و اتهامات – توضيحات و پاسخ ها
مسئله كودتاي نظامي، طرح عمليات نجات

يادداشت ها و ماخذ

كتاب بسيار مفيد و ارزنده اي به ويژه كه وقايع برهه حساس از شهريور تا اسفند ۵۷ را خيلي مستند بيان كرده است. با خواندن اين كتاب براحتي متوجه مي شويد كه برداشت و تحليل هاي آمريكايي ها از انقلاب ايران چقدر دور از واقعيت و عملياتي بوده است و آنها از درك واقعيات عاجز بودند. در جايي هم كه  جرج بال و دين برون تحليل نزديك تر به واقعيت است، نظرات و راه حل هاي تندروهايي نظامي گرا مانند برژينسكي بر آنها ترجيح داده مي شد. حتما كتاب «آخرين تلاش ها در آخرين روزها» ي دكتر يزدي را مطالعه كنيد.

دیدگاهتان را بنویسید