غديريه

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا…عيد غدير، عيد اثبات حقانيت علوي مبارك باد

– اگر با ديد نشانه شناسي به رسانه هاي مكتوب و تلويزيون نگاه كنيم، شباهت هاي زيادي مي بينيم. با اين وصف هر كدام از بخش هاي خبري صدا و سيماي ايران نظيري در مطبوعات پيدا مي كنند.
خبر ۱۴: روزنامه اطلاعات
خبر ۲۰:۳۰ :روزنامه كيهان با همان مشي لجن پراكن و سطحي نگر و تخريبي
خبر ۲۱: روزنامه رسمي
خبر ۲۲:۰۰ روزنامه همشهري
خبر ۲۰ شبكه ۶: روزنامه حوداث قديم


– حركت خبرنگار عراقي در پرتاب كفش به بوش، يكي از شاهكارهاي عراقي ها بود و قطعاً بهترين خداحافظي در حق بوش. بلافاصله هم بازي كامپيوتري آن درآمد: شما هم امتحان كنيد و به بوش كفش پرتاب كنيد!


خاتمي: به ناقد به عنوان برانداز نگریسته نشود    متن كامل
– حضور خاتمي در دانشگاه تهران و استقبال جدي دانشجوبان، خواب دولتيان را سخت برهم مي زند و آرامش را از آنان گرفته و موج تخريب ها عليه خاتمي و اصلاح طلبان را شدت مي بخشد. اگر به پذيريم كه دانشجويان بخش  از نخبگان كشور را تشكيل مي دهند، طرفداري جنبش هاي دانشجويي غير دولتي! از حركت اصلاحي نشان مي دهد كه برخلاف تصورها، كماكان نخبگان ايراني، طرفدار اصلاحات به روش و منش خاتمي هستند. البته نظام مديريتي اين دولت، در چرخش و اصلاح نگرش جامعه نخبه، بيشترين تاثير را داشته است. ظاهراً همان هايي كه با نيامدن به پاي صندوق ها، موجبات حضور احمدي نژاد در راس كشور را فراهم كرده اند، به اشتباه تاريخي خود پي برده اند.
خبرگزاري عنادورز فارس هم هيچگاه عنادش را با حركت اصلاحات پنهان نمي كند، حاشيه هاي جالبي از حضور خاتمي در دانشگاه تهران نقل كرده است: “خاتمي قهرمان، براي حفظ ايران، اميد ملت بمان”، “ممد خاتمي تو پينه دوزي، مملكت پاره شد بايد بدوزي”، “ممد خاتمي برگرد به پستت، محمود احمدي برگرد به پستت”، “دانشجو دانشجو اتحاد اتحاد، خاتمي خاتمي اعتماد اعتماد”، “خاتمي پاينده‌، رئيس‌جمهور آينده”، “خاتمي خاتمي به عهد خود وفا كن، احمدي احمدي مملكتو رها كن”، “آزادي انديشه، بي خاتمي نمي‌شه” و “نصر من الله و فتح قريب، مرگ بر اين دولت مردم فريب” سر مي‌دادند.
گزارش تصويري از حضور خاتمي در ميان دانشجويان: مهر فارس ايسنا ايلنا

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.