احوالات خانه پدری

میلاد پناه مردم، حضرت امام رضا علیه السلام مبارک

۱. گرفتاری های کاری کمتر مجال نوشتن می دهد لیک این نکته چند وقتی است ذهن مرا مشغول کرده. هر چه مردم سیاست زده ترند از امنیت و رفاه کمتری برخورداند.  روش زندگی مردمان این جزایر کوچک پایین خلیج فارس را تامل کنید. در حالی که هِر را از بِر کمتر تشخیص می دهند سیاست را به حکام واگذار و انتظار امنیت و رفاه و آرامش را از آنان درخواست می کنند. برای یک شهروند قطری، بحرینی و یمینی و اماراتی اهمیت چندانی ندارد که حکومتش در مقابل حماس و فتح و سوریه و حزب الله و ایران چه موضعی اتخاذ می کند، مهم برایش این است که این حکومت حتما خودکامه، در درجه اول امنیت و سپس رفاه و توسعه برایش فراهم سازد. به عبارت دیگر اولین الویت مردمان خانه است و بعد خارج خانه.
اما در این سوی چگونه است: مردم خسته از سیاست بازی و سیاست سازی های ریاکارانه در حالی که آرزوی امنیت و رفاه دارند، لیک چراغشان همچنان بر خانه روا نیست. باید برای مردم ما مهم باشد که سرنوشت حماس و فتح  چه می شود. باید نگران عراق باشند. اولیت نه خانه و امنیت آن بل همسایه و همسایگان است.

۲. مستند تکان دهنده داوطلب مرگ شبکه دو که پخش شد، گفتم چگونه است حال مردمی که برایشان این همه دستگاه امنیتی، اطلاعاتی، بازرسی و نظامی فعال است و آن وقت در محلات پایتختش اشرار و اوباش چنین فعال در تمامی صحنه ها حضور دارند و آرامش نیم بند را می ربایند و تازه بعد از نود و بوقی نیروهای انتظامی پیدایشان می شود و مدتی آرامش باز می گردد و چندی بعد دوباره روز از نو روزی از نو: نوچه ها جای بزرگترها می نشینند. خیلی وحشتناک بود: اعترافات جوان ۲۲ ساله که چگونه قمه را وارد گردن و سینه دیگری کرده بود…

۳. اگر عدم استقبال مردم از دولت در دور تازه سفرهای استانی حتما بخشی از کابوس دولتیان را تشکیل می دهد  استقبال مردم مشهد از خاتمی هم بخش مهم دیگری از این کابوس است. دوستی می گفت شهرداری مشهد تمام پلاکاردهای خوش آمد گویی سید محمد خاتمی را جمع کرده است نهایت محدودیت را برای برنامه های ایشان اعمال کرده اند. گزارش تصویری خاتمی در مشهد بهترین گواه است.¼br> خاتمی: بدترین فساد دروغ گفتن به مردم است

۴. گزارش های تصویری:  عمامه گذاری اولین باران تهران 

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.