پایداری در برابر حماقت

مبعث حضرت خاتم النبیین، محمد مصطفی، پیام آور دوستی و معنویت مبارک.

داشتم فکر می کردم به صحبت های یکی از بزرگان که می گفت: پیام بعثت رسول خدا، پایداری در همه جهات است. حرف درستی است چرا که صبر و پایداری کلید موفقیت است. اما روی دیگر این حرف می تواند چنین باشد که وقتی مثلا کشور مشکل برق و انرژی دارد، مثلا مشکل تورم ۴۰ درصدی دارد، مثلا مشکل بیکاری دارد، مثلا تحریم ها اقتصاد فلج ایران را میخکوب کرده اند، مثلا در جهان به ایرانیان توهین می کنند، باید صبر کرد چرا؟ چون حماقت مجریان، بی تدبیری به بار آورده و برای سرپوش گذاشتن به آن مجبور می شویم از ارزش های دینی مایه بگذاریم و این درد ناک است که مفاهیم معنوی دین، اشتباهات انسانی – عرفی پیش پا افتاده را باید جبران  بکند.

عکس های شخصی سفر به نپال را آنلاین کردم: کلیک مایه امتنان است!

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.