وقتی کودک بودم

من و حضرت بابا
من و حضرت بابا، بعد از آزادی خرمشهر

از دوران کودکی، خاطراتی خوش برایم مانده است و کوله باری از مهربانی خانواده

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.