رشد ۵۴٪ دسترسی به سایت حضرت آیت الله صانعی و ۱۶۰ درصدی سایت آیت الله منتظری

سایت حضرت آیت الله العظمی شیخ یوسف صانعی که بعد از حوادث و فجایع تلخ بعد از انتخابات به شجاعت و صراحت مشهور شده اند، با افزایش قابل توجه مخاطب در سه ماه گذشته روبرو شده است.

بر اساس آمار سایت Alexa، سایت آیت الله صانعی در جایگاه ۵۸۰ ایران و در Rank الکسا  ۴۴۹۷۷  قرار دارد و از نظر گستره جغرافیایی مخاطبان بعد از ایران، آمریکا؛ عربستان سعودی، آلمان و امارات متحده عربی بیشتر مراجعه به سایت را داشته اند. همچنین در بخش آمار  بازدید هرصفحه  سایت  در سه ماه گذشته ۱۲۵% رشد داشت.

سایت فقیه عالی قدر آیت الله منتظری نیز بر مبنای دسترسی ۱۶۰ درصد در سه ماه گذشته افزایش مخاطب داشته و به جایگاه ۱۱۹۷ سایت های ایرانی رسیده است.

دسته‌هادسته‌بندی نشده