اولین عکس اعظم ویسمه بعد از آزادی از زندان

اعظم ویسمه از یازدهم خرداد بازداشت شده بود با سپردن وثیقه ۷۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی از خبرنگاران اصلاح طلب پارلمانی بوده که سابقه فعالیت در بسیاری رسانه‌های اصلاح‌طلب از جمله پارلمان‌نیوز را در کارنامه کاری خود دارد.
دسته‌هادسته‌بندی نشده