وقتي كودك بودم

من و حضرت بابا
من و حضرت بابا، بعد از آزادي خرمشهر

از دوران كودكي، خاطراتي خوش برايم مانده است و كوله باري از مهرباني خانواده

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.