از «بگم بگم» سازمان بازرسي تا «جوابيه كنايه آميز» دولت

صادق حسيني{عصر خبر}: اگر آغاز ثبت نام از كانديداهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري مهم ترين خبر هفته جاري است، انتشار «جزییات ماجرای ۴۵۰ میلیون یورویی احداث تالارهای کیش» از سوي سازمان بازرسي كل كشور كه توسط مصطفي پورمحمدي كانديداي اصولگراي انتخابات آتي اداره مي شود و پاسخ معاونت اجرايي رييس جمهور به آن نيز از جمله اخبار مهم بود.
صرف از نظر پرداختن به جزييات گزارش سازمان بازرسي يا همان«بگم بگم»پورمحمدي و  «جوابیه کنایه آمیز بقایی» آن طور كه ارگان دولت(شبكه ايران) نوشته است، به نظر مي رسد سطح دو قوه قضاييه و اجراييه به شدت پايين آمده است و طرفين در حد مسئولين اداره اي در يك شهرستان ۵ هزار نفري از خجالت همديگر در آمده و موجب توهين نظام شده اند.
به نظر مي رسيد تهيه و تنظيم كنندگان گزارش سازمان بازسي كل كشور كه دولت را خلاف كار مي دانند و جوابيه نويسان معاون دولت كه رييس سازمان بازرسي را «داراي سوابق درخشان و تجربیات ارزشمند جنابعالی (به ویژه در وزارت اطلاعات)» مي دانند هيچ كدام به برداشت مردم از خودشان در جزء و از نظام در كل توجهي ندارند.
بديهي است روش انتخاباتي كه محمود احمدي نژاد از سال ۱۳۸۴ آن را پايه گذاري كرد و در انتخابات ۱۳۸۸ آن را به اوج رساند، مقبول و پسنديده نيست. اين روش هاي ناپسند كه واكنش هاي چندباره و شديد رهبر انقلاب را در پي داشته است متاسفانه با نزديك شدن به روز انتخابات در حال بروز است و جامعه شاهد آن است كه كانديداهاي اصولگرا براي خارج كردن سايرين از ميدان از چنين روش هاي غلطي استفاده مي كنند كه در شان نظام نيست.

دسته‌هادسته‌بندی نشده