جهان پسا آمریکایی

جهان پسا آمریکایی ترجمه کتاب  فرید زکریا روزنامه نگار حوزه سیاست خارجی و سردبیر مهمترین نشریات آمریکایی مانند نیوزویک و فارین پالیسی است که توسط احمد عزیزی به روانی هرچه تمام تر ترجمه شده.

در این کتاب فرید زکریا به زبانی ساده و آمیخته با آمار، نشان می دهد که در حالی که قدرت سخت افزاری آمریکا بعد از حملات ۱۱ سپتامبر بروزی آشکار و برهنه داشته است، از دیگر سو جهان و آمریکا شاهد حضور دیگران (چین، روسیه، هند، برزیل و مکزیک) در عرصه هایی است که روزی فاصله امریکا با آنها بسیار فراتر از وضع فعلی بود.

به عبارت دیگر زکریا زنگ خطر برتری در بلند مدت را برای سیاست مداران امریکایی به زبانی غیرمستقیم به صدا درآورده است: آمریکایی ها از آن رو که خود را بهترین و پیشرفته ترین می دانند، بندرت چیزی را با موازین جهانی مقایسه می کنند و در نتیجه به نحو فزاینده ای نسبت به جهان نوپدید بدگمان هستند. بین نخبگان دنیا دیده و طبقه جهان وطن آمریکایی در حوزه تجارت و اکثریت مردم آمریکا شکاف فزاینده ای وجود دارد. چنانچه تلاش واقعی برای کاهش این شکاف صورت نگیرد می تواند حاشیه ی رقابتی آمریکا و آینده سیاسی آن را نابود کند.

وی برای اثبات این نظر خود می افراید: سیاست مداران آمریکایی دائما و نسنجیده همه کشورها را به خاطر خطاهای! بیشمار مواخده می کنند، به آنها برچسب می زنند و تحریمشان می کنند. آمریکا ظرف ۱۵ سال گذشته نیمی از جمعیت جهان را تحریم کرده است.

کتاب جهان پساآمریکایی که دو پرونده ویژه برای رشد چین و هند دارد سرشار از اطلاعات مفید و عبارات کاربردی است. در این کتاب زکریا تاکید می کند دلیل ثبات چین در روند رشد اقتصادی سه دهه گذشته به رغم وجود دولت نیمه خودکامه، عملگرایی و کارآمدی است.  وی معتقد است کارآمدی و شفافیت دو دلیل عمده موفقیت هند در رشد اقتصادی است.

وی چشمگیر ترین ویژگی هند امروز را سرمایه انسانی آن می داند: جماعتی کثیر و در حال فزونی از کارآفرینان، مدیران و انسان هایی با ذهنیت تجاری.

فرید ذکریا اعتقاد دارد  تجربه جهانی موید این است که تقویت بخش خصوصی و بازار آزاد در نهایت به مردم سالاری ختم می شود و مردم سالاری و افزایش درآمد ناخالص ملی، روحیه عزت طلبی و میهن پرستی را افزایش می دهد.

این روزنامه نگار هندی آمریکایی تاکید می کند کند  پافشاری بیشتر قدرت های جدید بر منافع خودی واقعیت جهان  پسا-آمریکایی است. در جهان جدید چین، هند، روسیه و برزیل و سایر قدرت های نوپدید با فراگردهای مدیریت شده غرب، در صورتی که خود در آن شریک نباشند، همراهی نمی کنند.

خواندن این کتاب برای علاقمندان به سیاست، اقتصاد، دموکراسی و  دیپلماسی واجب است.

چاپ اول کتاب جهان پسا-آمریکایی را نشر هرمس زمستان ۱۳۸۸ در تیراژ ۲۲۰۰ نسخه و بهای ۴۵۰۰۰ ریال منتشر کرده است.

فصل های کتاب: خیزش دیگران، فنجان لبریز می شود، یک جهان غیر غربی، چالشگر، متحد، اقتدارآمریکا، عزم آمریکا

The Post American World, ۲۰۰۸

دسته‌هادسته‌بندی نشده