خورشید گرفتی

خورشید،  در حال گرفتگی . همین الان . حداکثر گرفتگی ۱۲،۵۱ دقیقه/ عکس: محمد تاجیک
دسته‌هادسته‌بندی نشده